Proexes е компания за софтуерни услуги, специализирана в експертни консултации, аутсорсинг на софтуерни разработки и комплексни решения за големи предприятия и организации от частния и публичния сектор.

Опитът на екипа ни във водещи сфери на бизнеса е подкрепен от иновативни технологични решения. Нашата доказана екипна експертиза обхваща всички ключови етапи от жизнения цикъл на софтуера:

  • системна интеграция
  • ИТ консултиране
  • бизнес анализ
  • разработване
  • тестване
  • поддръжка.

С нас дигиталната трансформация на вашия бизнес означава бързо качествено решение на точно дефинирани проблеми по най-ефективния начин.