Колко често сте искали да разберете как се изпълняват проектите във вашата организация или какви са планираните инициативи и техните приоритети?

Proexes предлага подходящи решения, базирани на Microsoft Project Server, за управление на идеи, инициативи и портфейл от проекти, по които работят множество хора с различни компетенции.

Те позволяват на ръководители и участници да задават приоритет на портфейлните инвестиции в проекти за да осигурят желаната добавена стойност. Улесняват мениджърите при определяне и делегиране на задачи, съхраняват цялата информация за проектите на едно място, като дават различно ниво на достъп до нея на всеки служител. Всеки от екипа може да информира колегите си на какъв етап от работата се намира в момента.