Цялостни решения

Нашият опит показва, че основна предпоставка за внедряване на цялостни решения е надеждния партньор, като се вземат предвид всички аспекти. Ние имаме опит в разработването и интегрирането на ИТ решения на световни лидери, които да съответстват на нуждите на бизнеса ви и да подобрят неговата ефективност.

Технологично консултиране

Технологичното консултиране е част от нашето основно портфолио, независимо от типа на предоставяните услуги или решения. Опитните ни специалисти са фокусирани върху това да бъдем основен съветник, който помага на клиенти и партньори да преодолеят технологичните си предизвикателства. Целта ни е да постигнем добавена стойност, чрез задълбочено анализиране на клиентските технологични възможности и оценката на приоритетите, за да се създаде пътна карта в съответствие с вашите бизнес цели.

Разработване на софтуер & аутсорсинг

Proexes знае, че управлението на цялостен ИТ отдел е трудно от гледна точка на ангажираност и скъпо, като време и финансови средства. Независимо дали става въпрос за въвеждане на технологични иновации или поддръжка на съществуващи решения компаниите днес са изправени пред нови предизвикателства. Някои компании считат тези предизвикатества за пречка, но тези които се адаптират бързо към пазарните ниши се възползват от тях, като предприемат проактивен подход за предоставяне на иновативни услуги с помощта на технологии.