Мобилни решения

Създаването и развитието на фирмено мобилно приложение, което може да се ползва на различни мобилни платформи, ви позволява да стигнете до повече потенциални клиенти и да ги превърнете в реални.

Управление на съдържание

Надеждни решения, с които се улеснява работата на вашите служители с документи, контролът върху изпълнението на задачите и сътрудничеството на екипи по всяко време от всяка точка на света.

Облачни решения

Комбинацията от частни и публични облачни ресурси позволява оптимизиране на разходите, осигуряване на перфектно обслужване на клиентите ви през цялото време и различни опции за съхраняване и анализ на големи масиви информация (например данни за потребителско поведение и продажби)

Analytics

Решение за събиране и анализ на големи количества бизнес информация. С него получавате отговорите, които ви трябват, за да задоволите потребностите на клиентите и служителите си. То съхранява и обработва на едно място данните от Excel, Azure Analytics, Google Analytics, MySQL,Microsoft Dynamics CRM, SharePoint, Oracle, Salesforce, MailChimp, уебсайта ви и още, и още източници.

Управление на проекти

Колко често сте искали да разберете как се изпълняват проектите във вашата организация или какви са планираните инициативи и техните приоритети? Proexes предлага подходящи решения, базирани на Microsoft Project Server, за управление на идеи, инициативи и портфейл от проекти, по които работят множество хора с различни компетенции.

Разработка на софтуер

Добре разработения и тестван софтуер, създаден специално за нуждите на вашия бизнес, ви помага да опознаете желанията на потребителите, да подобрите продуктите си, да улесните работата на служителите си, да спестите разходи и да постигнете целите за развитие, които сте си поставили. Ние гарантираме отлично изпълнение на всеки етап от процеса на разработка и поддръжка на софтуер.