Надеждни решения, с които се улеснява работата на вашите служители с документи, контролът върху изпълнението на задачите и сътрудничеството на екипи по всяко време от всяка точка на света. Използваме го, за да създадем за вас:

• Интранет и интернет портали
• Система за управление и съхранение на документи
• Управление на съдържание
• Миграция на документи от файлов сървър/друга ECM към SharePoint
• Backup & archive на данни в SharePoint