Решение за събиране и анализ на големи количества бизнес информация

С него получавате отговорите, които ви трябват, за да задоволите потребностите на клиентите и служителите си. То съхранява и обработва на едно място данните от Excel, Azure Analytics, Google Analytics, MySQL,Microsoft Dynamics CRM, SharePoint, Oracle, Salesforce, MailChimp, уебсайта ви и още, и още източници.

Вие получавате данните в агрегиран вид под формата на таблици и диаграми, достъпни от всяко едно компютърно или мобилно устройство, което ползвате. Допълнителни функционалности улесняват работата ви с информацията, сигнализират ви, когато има чувствителна промяна в данните и ви помагат да сте винаги наясно с поведението на потребителите.

Развитието на бизнеса ви се крепи на доброто познаване на вашите потенциални и настоящи клиенти.

Използвайте нашите познания и умения за настройка, поддръжка и работа с инструменти, предоставящи аналитично информацията, за да достигнете до тях.