Този тип технология е особенно подходяща за бизнеси, при които степента на натоварване варира от много висока до доста ниска в различните сезони

Комбинацията от частни и публични облачни ресурси позволява оптимизиране на разходите, осигуряване на перфектно обслужване на клиентите ви през цялото време и различни опции за съхраняване и анализ на големи масиви информация (например данни за потребителско поведение и продажби).

Последното ще ви помогне да взимате проактивни, информирани решения за развитие на бизнеса и подобряване на клиентската удовлетвореност.