Технологичното консултиране е част от нашето основно портфолио, независимо от типа на предоставяните услуги или решения. Опитните ни специалисти са фокусирани върху това да бъдем основен съветник, който помага на клиенти и партньори да преодолеят технологичните си предизвикателства. Целта ни е да постигнем добавена стойност, чрез задълбочено анализиране на клиентските технологични възможности и оценката на приоритетите, за да се създаде пътна карта в съответствие с вашите бизнес цели.

Ние помагаме на клиенти да идентифицират технологичните си проблеми и потенциалните рискове, да анализират техните изисквания, за да дефинират ясен набор от подлежащи за предприемане действия. Познавайки крайната ви цел, можем да ви помогнем да достигните до нея чрез:

• Използване на добри практики по време на проектна реализация;
• Интеграция с вътрешни или партьорски системи;
• Намаляване на времето за пускане на нови услуги;
• Оптитимизация на текущи апликации;
• Дефиниране на ИТ архитектура;
• Дефиниране на модерен потребителски опит в портални и мобилни решения.