Proexes знае, че управлението на цялостен ИТ отдел е трудно от гледна точка на ангажираност и скъпо, като време и финансови средства. Независимо дали става въпрос за въвеждане на технологични иновации или поддръжка на съществуващи решения компаниите днес са изправени пред нови предизвикателства. Някои компании считат тези предизвикатества за пречка, но тези които се адаптират бързо към пазарните ниши се възползват от тях, като предприемат проактивен подход за предоставяне на иновативни услуги с помощта на технологии.

Аутсорсингът на софтуерното развитие не е само технология, а бизнес инструмент с който да доведете бизнеса си до нови нива на зрялост, оборудвани с подходящия набор от инструменти. Ние знаем, че успешния аутсорсинг се базира на прозрачни взаимоотношения, отлична комуникация и прецизност при изпълнение на задачите.

Ние се ангажираме непрекъснато да подобряваме процесите на доставка и технологичното ноу-хау на базата на дългогодишния опит на нашите консултанти.