Ние предлагаме лицензи и услуги по внедряване на продуктите на Skybow, които дават възможност на организациите да изграждат бизнес решения в облака или в тяхната частна инфраструктура. С решенията на Skybow можете бързо да създавате, управлявате и разгръщате бизнес решения, като управление на договори, портал за самообслужване на персонала, регистър на служители или портал за управление на качеството/проекти.